Yapay zeka ve eğitim son yıllarda giderek daha fazla ilgi gören bir konu haline geldi. Yapay zeka, insan zekasını taklit eden, öğrenme, problem çözme, algılama ve dil işleme gibi yeteneklere sahip bilgisayar sistemleridir. Eğitim, insanların bilgi, beceri, tutum ve değerleri kazanmasını sağlayan bir süreçtir. Peki yapay zeka ve eğitim arasında nasıl bir ilişki var ve öğrencilerin öğrenimini nasıl geliştiriyorlar?

 

   Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul öncesi eğitimden ortaokula kadar tüm eğitim kademeleri için hazırlanan yeni müfredatın “okul öncesi, ilk ilkokul, beşinci ortaokul ve dokuzuncu sınıftan başlamak üzere kademeli olarak uygulanacağını” duyurdu. Liseden." 2024-2025 eğitim-öğretim yılında. Yeni müfredatın temelini öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki açıdan farklı gelişimlerini dikkate alan “ bütünsel eğitim” yaklaşımı oluşturuyor.

Websiteyi Değerlendirin

Diğer anketler...