Türkiye, Cumhuriyetin 100'üncü yılını kutlamak için 2023'te 1 trilyon dolarlık ekonomik hedef belirledi. Hedef, Türkiye'nin bölgesel ve küresel güç olma vizyonunu yansıtıyor. Türkiye'nin 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı ve kişi başına milli gelirini 20 bin doların üzerine çıkarmayı hedefliyor. Türkiye'nin 1 trilyon dolarlık ekonomik hedefine ulaşmasında ihracat, turizm, savunma sanayi, enerji, dijital dönüşüm, ulaştırma ve altyapı gibi sektörler öncü rol oynadı.Türkiye bu sektörlerde yatırım, üretim, araştırma-geliştirme, inovasyon ve markalaşma anlamında faaliyetlerini artırdı.

Websiteyi Değerlendirin

Diğer anketler...